POSOFLU ÂŞIK MÜDAMİ’NİN ESERLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
POSOFLU ÂŞIK MÜDAMİ’NİN ESERLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
26 Haziran 2015, Cuma
12:37:53
Kültür-Sanat
yorum
2727 okunma
A A A A A A
Facebook da paylaş Google da paylaş Twitter da paylaş MySpace de paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

Ardahan’ın Posof ilçesinde yetişmiş ünlü âşıklardan Posoflu Sabit Müdami Ataman’ın kendi el yazısıyla Osmanlıca olarak kaleme aldığı eserlerin yayınlanmasına devam ediliyor.

El yazması eserlerin herkes tarafından okunamaması eserlerin yayımlanmasını zorlaştırırken, üniversitelerde ki öğretim görevlilerinin doktora tezi olarak yaptığı çalışmalar neticesinde eserler Türkçe yazılarak tezler hazırlanıyor. Türkçeye çevrilen eserler de yayımlanarak edebiyat kültürüne eklenmiş oluyor.
 Ankara Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oğuzhan Aydın’ın doktora tezi olarak hazırladığı Osmanlı Türkçesinin Son Temsilcilerinden Her Yönüyle Molla Âşık Müdami eseri de edebiyat dünyasına kazandırıldı.
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, tarafından bin sayfa olarak hazırlanan tez, kitap olarak 628 sayfadan oluşuyor.
 Tez çalışmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Aşık olarak adlandırdığımız söz üstatlarının ifade gücünün yanı sıra insani vasıfları ve kişilik boyutuyla da mümtaz bir mevki ye sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Gözlerini dünyaya açtığı günden itibaren bir takım olağan üstünlüklerle mücehhez olan halk aşıkları yaşamları, hayat felsefeleri, manaya nüfuz edebilme istidatları ve sahip oldukları takva ile sıra dışı bir ömür sürmüşlerdir. Âşıklar, İlahi kudret tarafından kendilerine bahşedilen bu eşsiz kabiliyeti yaşadığı topluma hizmet etmek için kullanmışlardır. Ömrünü bu yolda hizmete adayanlardan biride Molla Aşık Müdami’dir” ifadelerine yer verildi.
 Çalışmada yer alan Posoflu aşık Zülali'nin aşıklığa yeni başlamış olan Posoflu Müdami ye sorduğu muamma dan bir örnek şöyle:
 ZÜLALİ
Bir muamma tasnif ettim okusan ğaleti var
 Dört kitap Kuran için de yazılmış ayeti var
 Ehli zer den kul yapısı tanrılık dava eder
 Ne tarih te tabi oldu nice bin milleti var.
 ALDI MÜDAMİ
Tasnif ettiğin muamma Tuba dan isbatı var
 Beni İsrail zamanı yapılmış sanatı var
 Bir kuyumcu sanatıdır düzdü altından onu
 Yetmiş bin halk ona taptı cahilin delaleti var.
 ZÜLALİ
 İsmi vardır cismi yok tur ta kıyamete kadar
 Bu cihanda baki kalan teşbihi aleti var
Şeytan onun etbaisi Azazil veziridir
 Ona tapan nar ehlidir, ne Savm ne salatı var.
 MÜDAMİ
 İsmi dana cismi altın yok bugün onu yapan
 Hemen Dünya da eseri altunun kıymeti var
İblise etbai derler, Hak dan gayriye tapan
 Ebşuru yeri cehennem Halidun ayeti var.
 ZÜLALİ
Hak taala gadab etmez yaradılmış kul değil
 Dili insan, resmi sığır böyle bir suratı var
 Der Zülali bu muamma dört kitap beynindedir
 Hangi aşık bulur ise elinde beratı var.
 MÜDAMİ
Hak kul diye yaratmadı sanatkar eseridir
 Cebrail haki turabı söyleten kudreti var
 Der Müdami halimizce bu muammanın remzi bu
 Söyleten Hak, söyleyen biz pirlerin himmeti var.

Etkiletler : ,