Kars Belediyesinin yatırımları
Kars Belediyesinin yatırımları
10 Temmuz 2015, Cuma
16:33:05
Asayiş
yorum
2565 okunma
A A A A A A
Facebook da paylaş Google da paylaş Twitter da paylaş MySpace de paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta Kars İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırım programındaki çalışmalarla ilgili genel bilgi verdi.

Başkan Karaçanta yaptığı konuşmasında; şu bilgileri verdi:
1-KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI ,  YAĞMUR SUYU KANALI YAPIMI -KANALİZASYON ARITMA (ATIK SU ARITMA) TESİSİ PROJESİ
Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 32,5 Km kanalizasyon hattı ve 17 Km yağmursuyu kanalı sisteminden ibaret tesisin yatırım bedeli yaklaşık 21.000.000,00 EURO olup, Yatırım bedelinin büyük bir kısmının AB hibe programından sağlanması için yapılan çalışmalar neticesinde projenin % 85 AB Hibe Programından, % 9 Kurumumuz ödeneğinden, % 6 ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından farklı zamanlarda müşavir firma aracılığı ile tarafımıza AB Komisyonu tarafından iletilen sorulara (Kanalizasyon debi, sıcaklık ölçümü, azot arıtımı, azot arıtımının kuyucuk gölüne dolaylı etkileri, kullanılacak boruların cinsi ve çamur arıtımı gibi konuların irdelenmesi) müşavir firma ile birlikte cevap verilmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. Ayrıca Müşavir firma tarafından Sarı kitap ve Kırmızı kitap hazırlanmıştır.
2-KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kars Merkezi Atatürk, Bayrampaşa, Karadağ ve Kaleiçi mahallerinde bulunan Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje kapsamında 1. Etapta 698 konut, 1 adet cami, 1 adet 24 derslikli okul yapım işi ihalesi 16/01/2013 tarihinde yapılmıştır. 01/03/2013 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. İşin yer teslimi 05/03/2013 tarihinde yapılmıştır. 31/05/2013 tarihinde temel atılmış ve işe başlanmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin süresi 750 takvim günü olup işin bitirilme tarihi 24/07/2015’dir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın harçlı imalat yapılmayan günler genelgesinde (çalışılmayan günler) ve Kamu İhale Kanunu’nun çalışılmayan günler başlıklı maddelerinde Kars bölgesinde 01 Kasım - 15 Nisan arasında mevsim şartları nedeniyle inşaat çalışmaları yapılmamaktadır. Bu süre yükleniciye işin süresine ek süre olarak ilave edilebilir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, yüklenicinin işi süresinden önce teslim edeceği görülmektedir.
Kars Merkezi Atatürk, Bayrampaşa, Karadağ ve Kaleiçi mahallerinde bulunan Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje kapsamında 1. Etapta 698 konut, 1 adet cami, 1 adet 24 derslikli okul inşaatı çalışmaları fiziki olarak % 95 oranında tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak bu yılın Temmuz ayının sonunda konutlar için çekiliş yapılması öngörülmektedir. Banka sözleşmeleri imzalanması süreci ve çevre düzenleme çalışmalarının bitimi sonrasında Eylül ayında hak sahiplerinin konutlarına taşınması planlanmaktadır.
2015 YILI İNŞAAT SEZONUNDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR
ASFALT YOL YAPIMI
Şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarında yapılacak BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol kaplamalarında projeye göre ;
20 cm Kalınlığında Temel Tabakası,
8 cm Kalınlığında Binder Tabakası
5 cm Aşınma Tabakası yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu yapılması planlanan asfaltlama çalışmalarında; YOGT (Yıllık Ortalama Günlük Trafik), İmalat aşamasında seçilen ve uygulanması gereken teknik çözümler ve kriterler Enine ve Boyuna Eğim gibi işletme aşamasında Yolun dayanım ve dayanıklılığını etkileyecek faktörler göz önünde bulundurularak kaplama yapılacaktır.
Proje kapsamında :     70.000 m2 BSK Asfalt,
20.000 m2 Kilit Parke,
8.000 m bordür,
4.000 m2 andezit kaplama
1.500 m andezit bordür kaplama yapılması planlanmaktadır.
Proje ihaleye çıkılmış olup, şuan sözleşme aşamasındadır.
KANALİZASYON VE İÇMESUYU HATTI YAPIMI
Kars Merkez Muhtelif Sokaklarında Kanalizasyon ve İçmesuyu hattı yapılması içinin keşif metraj ve projelendirme çalışmaları yapılmış olup; proje ihale aşamasındadır.
GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVİ
5199 sayılı Hayvanları Koruma ve Uygulama yönetmeliği ve 2013/8 nolu genelge gereğince Geçici hayvan bakım evi yapımı planlanmaktadır. Söz konusu ada:591 parsel:61’de kayıtlı taşınmaz üzerinde hayata geçirilmesi planlanan proje ihale sözleşme bedelinin % 40’nın Orman ve Su İşleri Bakanlığı fonundan karşılanması için gerekli başvurular yapılmış olup; görüş beklenmektedir.
ÇATI ONARIMI
Belediyemize ait Halk Ekmek Fırını, Katlı otopark dükkanlarının ve Faikbey Caddesi Belediye lojmanlarının çatısının onarımına gerek duyulmuş olup; keşif metraj çalışmaları yapılan iş ihale aşamasındadır.
 

Etkiletler : ,